Het gezin van Eugène en Francisca

Uit het huwelijk Capitaine – Vermeire werden volgende kinderen, kleinkinderen en achterklein-kinderen geboren:

1) CAPITEYN Coleta

Geboren te Laarne op 6 maart 1835

Overleden na 30 september 1907

Op 16 augustus 1852 trad ze, 17 jaar oud, in dienst van een zekere Hoorens in de “Cambredstraet” te Gent.  Volgens haar aanvraag voor een werkboekje was ze 1m 49 groot en had ze zwart haar, dunne wenkbrauwen, bruine ogen, een dikke neus, platte mond en ronde kin.  Ze huwde te Oostakker/Sint-Amandsberg op 11 juli 1866 met Joannes Baptiste Van Breusegem (°Sint-Maria-Lierde 7/01/1826, +Sint-Amandsberg 6/12/1906).  Zij was spinster, hij herbergier.  Het echtpaar woonde aanvankelijk in de Voorstraat (= Antwerpsesteenweg) te Sint-Amandsberg waar ze herberg hielden.  Mei 1884 werd voor 5.158 frank een stuk drassige grond aangekocht op de overgang Meersstraat (nu Halvemaanstraat) en Gentstraat te Sint-Amandsberg. 1  Op het stuk grond liet het echtpaar voor augustus 1885 een huis bouwen (in 1907 Meersstraat nr. 4) dat ze verhuurden met daarnaast een herberg die “De Barrière” werd gedoopt (in 1907 Meerstraat nr. 2).  Herberg waar men ook kon logeren.  Toen in augustus 1885 de twee woningen in de Gerardstraat uit de nalatenschap van (schoon)vader Eugenius Capiteyn openbaar werden verkocht, bracht het echtpaar Van Breusegem-Capiteyn het hoogste bod uit: 6.050 frank. 2  Een bedrag dat ze niet bezaten.  Oktober 1885 gingen ze bij  bierbrouwer en schepen Victor Braeckman een lening aan van 6.000 frank. 3  Jarenlang werden deze huizen verhuurd tot ze in november 1900 openbaar werden verkocht.  In waarde waren ze niet gestegen want ze gingen van de hand voor 6.325 frank. 4

Februari 1891 ontving Coleta van haar moeder een gift van 1.500 frank.  In ruil diende ze hierover een jaarlijkse intrest van 4 % te betalen.  Iets waar Coleta zich ook aan hield.  September 1907, negen maanden na het overlijden van haar echtgenoot, verkocht de 82-jarige Coleta (samen met haar kinderen die door erfenis mede-eigenaars waren) de woning Meersstraat nr. 4 en herberg “De Barrière” Meersstraat nr. 4.  Ze ontvingen er 14.900 frank voor. 5

Uit zijn huwelijk zijn volgende kinderen bekend: Uit dit huwelijk zijn volgende kinderen bekend:

A) Van Breusegem Francisca (°Oostakker/Sint-Amandsberg 12/03/1868, +na 30/09/1907).  Huwde te Sint-Amandsberg op 8/02/1886 met Leopold Rottier (°Laarne 29/12/1857, +na 30/09/1907 ), een landbouwer.  In 1907 woonde het echtpaar in bij hun (schoon)moeder in herberg “De Barrière”.  Zij was toen huisvrouw, hij “huurhouder”.

Uit dit huwelijk minimum twee kinderen:

a) Rottier René (°Sint-Amandsberg 30/01/1897)

b) Rottier Irma (°Sint-Amandsberg 2/02/1898)

B) Van Breusegem Maria Louisa (°Oostakker/Sint-Amandsberg 27/04/1872, +na 30/09/1907). Huwde te Sint-Amandsberg op 10/02/1897 met Gustaaf Frederik De Vos +na 30/09/1907).  In 1907 woonde het echtpaar in bij hun (schoon)moeder in herberg “De Barrière”.  Zij was toen huisvrouw, hij broodbakker.

2) CAPITEYN Seraphin

Geboren te Destelbergen 6 augustus 1836

Overleden te Sint-Amandsberg 2 januari 1917

(zie verder)

3) CAPITEYN Jacobus

Geboren te Destelbergen 25 augustus 1838

Overleden te Sint-Amandsberg 3 maart 1926

Woonde tot 1869 bij zijn ouders te Sint-Amandsberg, Verkortingsstraat nr. 23.  Huwde te Oostakker/Sint-Amandsberg op 28 januari 1869 met Rosalie Den Haese (°Oostakker 14/03/1830, +na 1900), de weduwe van Livinus Bruyneel (+Oostakker 21/08/1866) met zes kinderen (tussen 2 en 17 jaar oud).  Het ging om een buurvrouw van de familie Capiteyn, uit de Verkortingstraat nr. 27 te Sint-Amandsberg.  Op het ogenblik van haar huwelijk was ze ca. 6 maanden zwanger.  Het echtpaar verhuisde naar de Voorstraat (= Antwerpsesteenweg) te Sint-Amandsberg.  In augustus 1876 wonen ze wat verder op de Antwerpsesteenweg “ontrent herberg De Potuit”.  Jacobus was toen werkman, zijn echtgenote werkvrouw.  Met toestemming van Jacobus verkocht zijn echtgenote op 4 augustus 1876 haar aandeel in de nalatenschap van wijlen haar vader Ferdinand Den Haese (+Oostakker 22/03/1849) aan haar broer Eduardus Den Haese.  Het ging om de helft van de eigendomstitel in een huisje met inboedel op de Dendermondsesteenweg te Sint-Amandsberg.  Voor haar deel in het huisje ontving ze 1.000 frank, voor haar aandeel ontving ze 200 frank.  Geen enorme bedragen, maar wel mooi meegenomen. 6  Voor december 1880 liep het fout in het huwelijk.  Rosalie Den Haese verhuisde die maand met de kinderen uit haar eerste huwelijk naar de Braeckmanstraat.  Jacobus Capiteyn verhuisde met zijn zoon, de 11 jaar oude Eugenius Capiteyn naar de Binnenstraat te Sint-Amandsberg.  In het bevolkingsregister 1880-1890 noteerde men dat het echtpaar “echtelijk gescheiden” was.  Al snel verhuisde zoon Eugenius terug naar de woning van zijn moeder.  Vanaf dat moment was vader Jacobus op drift en woonde hij te Sint-Amandsberg achtereenvolgens in de Voorstraat, Antwerpse voetweg, Bloemisterstraat, Sterrestraat, Braeckmanstraat, Achterstraat en Antwerpse steenweg. We vonden hem vermeld als wever, arbeider, stoelvlechter, lijkbezorger, grafmaker.  Februari 1891 ontving hij van zijn moeder een gift van 633,78 frank.  In ruil diende hij hierover een jaarlijkse intrest van 4 % te betalen.  Een afspraak waar Jacobus zich niet aan hield.  De achterstallige intresten werden bij het verdelen van de nalatenschap van zijn moeder verrekend.

A) Capiteyn Eugenius (°Oostakker/Sint-Amandsberg 3/03/1869, +Sint-Amandsberg 8/10/1918). Bij de echtscheiding van zijn ouders verhuisde hij december 1880 aanvankelijk mee met zijn vader naar de Binnenstraat.  Hij was toen 11 jaar oud en stond als “stoelvlechter” genoteerd.  Al snel verhuisde hij naar de woning van zijn moeder in de Braeckmanstraat.  Hij bleef ongehuwd.  Eens volwassen woonde hij achtereenvolgens in de Gentse Abdijstraat en te Sint-Amandsberg in de Heiveldstraat en Achterstraat.  Gedurende vele jaren had hij ook een verblijf in Sint-Denijs-Westrem.  Uiteindelijk ging hij tot aan haar dood bij zijn moeder inwonen.  We vonden hem terug als koetsier, paardenkoopman en “paardenmakelaar”.

B) Capiteyn Livinus (°Oostakker/Sint-Amandsberg 22/11/1870, +Oostakker/Sint-Amandsberg 31/08/1871)

C) Capiteyn Gustave (°Oostakker/Sint-Amandsberg 27/03/1872, +Oostakker/Sint-Amandsberg 21/07/1872)

D) Capiteyn Jacobus Octavus Michaël (°ca 1878, +na 31/10/1908).  Hij huwde voor 8/06/1908 met Eugenia Misschaert.  Hij was sigarenmaker, zij fabriekwerkster.

Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Capiteyn August Armand (°Sint-Amandsberg 8/06/1908, +Ledeberg 8/09/1908)  Hij overleed drie maanden oud in de Kapelstraat 33, Ledeberg.  Zijn overlijden werd daar aangegeven maar vervolgens doorgestuurd naar de burgerlijke stand van Sint-Amandsberg, waar zijn ouders gedomicilieerd waren.

4) CAPITEYN Franciscus Augustinus

Geboren te Destelbergen 30 oktober 1840

Overleden te Oostakker/Sint-Amandsberg 16 juni 1849

5) CAPITEYN Alphonse

Geboren te Destelbergen 12 juni 1843.  Overleden na 6 september 1906

Woonde tot 19 september 1867 bij zijn ouders, Verkortingsstraat nr. 23 te Sint-Amandsberg.  Toen de ouders verhuisden naar de Meersstraat/Halvemanstraat om er een chocoladebedrijfje over te nemen, verhuisde Alphonse naar Ledeberg, Hovenierstraat nr. 1.  Aanvankelijk was Alphonse wever, in Ledeberg werd hij “vleesschouwerOp 24 maart 1882 kocht Alphonse, “slachter, wonende te Ledeberg, Tooverystraat 82” een perceel bouwgrond te Ledeberg in de Langestraat.  Het was onderdeel van een verkaveling (kadastraal gekend als Ledeberg nr. 130) en werd verkocht door de familie Van den Hecke, grondeigenaars te Bonheiden bij Mechelen.  Het perceel was aan de straatkant 4,80 meter breed, had een onregelmatige vorm en was in totaal 142m2 70cm2 groot.  Prijs was 1.605 fr 82 centiem.  Een bedrag van 605,82 fr werd onmiddellijk betaald, de resterende 1.000 fr zou over een periode van maximaal 10 jaar worden betaald tegen een rente van 4,5%  Het stuk grond werd als onderpand gegeven voor deze afbetalingsregeling. 7  Alphonse liet op het perceel een nieuwe winkelwoning bouwen.  Hij kocht op 5 februari 1886, net om de hoek, nog een perceeltje “ten voorhoofde in de Arsenaalstraat”.  De achterzijde grensde aan zijn eigen perceel woordoor hij zijn zaak kon uitbreiden.  Op 16 november 1886 ontleende Alphonse Capiteyn “slachter wonende te Ledeberg Langestraat nr 144” een bedrag van 6.000 fr van, Louis Watcant, koophandelaar te Gent, Langemunt.  De lening was terug te betalen binnen de 5 jaar tegen een jaarrente van 4,5%.  Als onderpand wordt een hypotheek gevestigd op “twee aaneenpalende nieuwgebouwen woonhuizen en erf te Ledeberg op den hoek der Lange- en Arsenaalstraat en geteekend in de Langestraat nr. 144 en in de Arsenaalstraat nr. 1.  Kadastraal enige sectie nr. 132 h en 135 d2.”    De huizen waren vrij en onbelast met uitzondering van de hypotheek die er op was gevestigd in het voordeel van herbergier Vermeire voor een bedrag van 4.000 fr. 8  Waarschijnlijk was het huis in de Langestraat gebouwd met de 4.000 fr die in 1882 was ontleend.  Februari 1891 ontving Alphons van zijn moeder een gift van 1.408,84 frank.  In ruil diende hij hierover een jaarlijkse intrest van 4 % te betalen.  Een afspraak waar hij zich aan hield.

Alphonse huwde voor 1868 met Maria (de) Roose (°1845, +na 1906).  Uit dit huwelijk:

A) Capiteyn Marie Elodie (°Ledeberg 8/02/1868, +na 21/11/1906)  Ze huwde te Ledeberg op 21/11/1906 met Louis Hoste (°Gent 29/01/1853), weduwnaar van Maria Carolina Dammekens (+Ledeberg 6/12/1899).  zoon van Aloysius Jacobus Hoste en Nathalia Geirnaert.  Toen ze huwde was ze “vleesschouwster” en woonde ze nog bij haar ouders.  Hij was “zonder beroep” en woonde in Sint-Denijs-Westrem.  Hun huwelijkscontract werd verleden voor de Gentse notaris Jules Fobe op 19/11/1906.

B) Capiteyn Julien (°Ledeberg 1870)

C) Capiteyn Marie Louise (°Ledeberg 7/08/1871, +na 1895)  Huwde te Ledeberg op 14/08/1895 met Achilles Desiderius De Cuyper (°Gent 4/01/1867), bediende.

D) Capiteyn Marie Camille (°Ledeberg 17/11/1873, +Ledeberg 20/04/1899), deel ven een tweeling.

E) Capiteyn Marie Julienne (°Ledeberg 17/11/1873, +na 1900), deel van een tweeling.  Huwde te Ledeberg in 1900 met Frans Van Eeghem.

F) Capiteyn Alfred (°Ledeberg 26/04/1882, +na 1906).  Huwde te Ledeberg op 5/09/1906 met de ca. 6 maanden zwangere Maria Mathilde Stoove (°Ledeberg 16/10/1880).  Dochter van Joannes Franciscus Ludovicus Stoove, een Ledebergse handelaar, en Sidonia Hortensia Neerynck.  Hij was op het ogenblik van zijn huwelijk “vleesschouwer” en woonde nog thuis.

Uit dit huwelijk:

Capiteyn Firmin Alfons (°Ledeberg 21/12/1906, +Montigny le Tilleul, Frankrijk, 12/06/1994) Toen hij werd geboren woonde de ouders Brusselsesteenweg nr. 147 te Ledeberg.

6) CAPITEYN Benjamin

Geboren te Destelbergen 31 januari 1845

Overleden te Sint-Amandsberg 9 mei 1934

(zie verder)

7) CAPITEYN Benedictus

Geboren te Oostakker/Sint-Amandsberg 8 mei 1847.  Overleden te Gent 16 juli 1902.  Toen zijn ouders op 19 september 1867 verhuisden naar de Meersstraat/Halvemaanstraat, om er een chocoladebedrijfje over te nemen, verhuisde Benedictus mee.  November 1872 verhuisde hij naar Gent.  Van 1877 tot 1889 was hij herbergier op de Gentse Vrijdagmarkt.  In 1890 had hij een herberg in de Wolvensteeg te Gent.  Februari 1891 ontving hij van haar moeder een gift van 698,26 frank.  In ruil diende ze hierover een jaarlijkse intrest van 4 % te betalen.  Iets waar Benedictus zich niet aan hield.  Hij overleed enkele weken voor zijn moeder, waardoor het zijn kinderen/erfgenamen waren die bij de verdeling van de nalatenschap van hun grootmoeder voor de achterstallige intresten mochten opdraaien.  Hij huwde voor september 1877 met Pelagia Coppens (+voor 16/07/1902).  Uit dit huwelijk zijn volgende kinderen bekend:

A) Capiteyn Julius (°voor 1877, +na 19/02/1903).  Woonde in juli 1902 Gelukstraat nr. 9 te Gent.  Februari 1903 woonde hij in de Groenstraat nr. 14 te Gent.  Een adres waar ook zijn zus Romanie, haar echtgenoot en broer Jacobus gedomicilieerd waren.  Op de twee adressen stond hij ingeschreven als borstelmaker.

B) Capiteyn Oscar Stephanus (°Gent 7/09/1877, +Gent 31/01/1880)

C) Capiteyn Julie (°voor 1878, +na 19/02/1903).  Woonde in juli 1902 en februari 1903 in de Hoogstraat nr. 22 te Sint-Amandsberg.  Ze was toen huishoudster en gehuwd met Victor Van De Wattyne, brouwersgast

D) Capiteyn Romanie (°voor 1879, +na 19/02/1903).  Woonde in juli 1902 in de Wasstraat nr. 8 te Gent.  Adres waar ook haar broer Jacobus gedomicilieerd was.   Februari 1903 woonde ze met haar man, meubelmaker Desiré Diegenant, in de Groenstraat nr. 14 te Gent.  Adres waar ook haar broers Julius en Jacobus gedomicilieerd waren.

E) Capiteyn Jacobus (°voor 1880, +na 19/02/1903).  Woonde in juli 1902 in de Wasstraat nr. 8 te Gent, maar verbleef toen tijdelijk in het hospitaal.  Adres waar ook zijn zus Romanie en haar man gedomicilieerd waren.  Hij was toen sigarenmaker. Februari 1903 woonde hij in de Groenstraat nr. 14 te Gent.  Een adres waar ook zijn zus Romanie, haar echtgenoot en broer Julius gedomicilieerd waren.

F) Capiteyn Leocadie-Seraphina (°Gent 26/08/1881, +na 19/02/1903).  Woonde februari 1903 op de Dendermondsesteenweg nr. 263 te Gent en was fabriekwerkster.

G) Capiteyn Maria-Leopoldina-Eleonora (°Gent 16/08/1884, +na 19/02/1903).  Was in juli 1902 gedomicilieerd in Gent en fabriekwerkster.

H) Capiteyn Clementina-Leopoldina-Maria (°Gent 14/12/1885, +na 19/02/1903).  Was in juli 1902 gedomicilieerd in Gent en fabriekwerkster.

8) CAPITEYN Maria Catharina

Geboren te Oostakker/Sint-Amandsberg 8 januari 1850.  Overleden na 19 februari 1903.  Toen haar ouders op 19 september 1867 verhuisden naar de Meersstraat/Halvemaanstraat, om er een chocoladebedrijfje over te nemen, verhuisde Maria Catharina mee.  Huwde te Sint-Amandsberg op 18 september 1872 met Seraphinus Lippens (°Eeklo 23/08/1848, +Gentbrugge 13/03/1890), een voerman.  Zoon van Bernardus Lippens en Seraphina De Zutter.  November 1872 verhuisde het gezin naar Gent.  In 1879 woondne ze in Ledeberg.  Februari 1885 woonde het gezin in Gentbrugge waar Lippens ingeschreven stond als werkman en uiteindelijk overleed.

Uit dit huwelijk is één kind bekend:

Lippens Stephanus Clement (°Ledeberg 1879, +Gentbrugge 30/10/1889)

Op een onbekend tijdstip ging ze een tweede huwelijk aan met Frans Dhondt, een leurder. Augustus 1902 woonde het echtpaar in de Zwijnaardsesteenweg nr. 561 te Gent.

9) CAPITEYN Heliodorus Leo Constantinus

Geboren te Oostakker/Sint-Amandsberg 18 juni 1852.  Overleden te Sint-Amandsberg 12 juni 1913. Zeer jong, nauwelijks 9 jaar oud, verhuist hij op 14 oktober 1861 zonder zijn ouders, die in Sint-Amandsberg blijven wonen, naar Gent.  Werd hij uitbesteed bij familie?  Of ging hij ergens in de leer?  Op 28 december 1864 wordt hij terug met zijn ouders herenigd, Sint-Amandsberg Verkortingsstraat 23.  Toen zijn ouders op 19 september 1867 verhuisden naar de Meersstraat (nu Halvemaanstraat), om er een chocoladebedrijfje over te nemen, verhuisde Heliodorus mee.  Op 8 september 1874 ging het richting Gent.   Aanvankelijk was hij magazijnier.  Van 1876 tot 1878 was hij herbergier bij Sint-Jacobs te Gent.  Vanaf 9 juni 1880 hield hij herberg op de Antwerpse-steenweg, Sint-Amandsberg.  Februari 1885 was hij werkman.  Op 14 augustus 1880 verwierf hij het stemrecht voor de provincieraad, nadat hij al eerder het gemeentelijk stemrecht bezat.  In Sint-Amandsberg bezaten toen 317 inwoners het gemeentelijk stemrecht, 204 het provinciaal stemrecht, en 102 het stemrecht voor de Wetgevende Kamers.  Huwde te Gent op 9 december 1874 met Eugenia Seraphina Van Huffel (°Lochristi 19/10/1846).  Op 5 mei 1885 verhuisde hij naar de Braeckmanstraat nr. 5 te Sint-Amandsberg.  Augustus 1902 woonde hij in de Achterstraat nr. 53 te Sint-Amandsberg en was hij magazijnknecht.

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen bekend die jong overleden.  Mogelijk het gevolg van een

erfelijke aandoening:

A) Capiteyn Arthur Victor (°Gent 28/04/1876, +Gent 4/09/1876)

B) Capiteyn Irma (°Sint-Amandsberg 3/06/1880, +Sint-Amandsberg 26/02/1883)

C) Capiteyn Maria Josepha (°Sint-Amandsberg 8/02/1883, +Sint-Amandsberg 8/02/1886)Notes:

  1. RAG, modern notariaat, depot De Brabandere II, archief Alphonse Hebbelynck notaris te Merelbeke, nr. 5 akte 63 dd. 15/05/1884.
  2. RAG, modern notariaat, depot Kluyskens, archief Charles Jean De Rudder notaris te Oostakker, nr. 13, akte 113 dd. 18/08/1885.
  3. RAG, modern notariaat, depot Kluyskens, archief Charles Jean De Rudder notaris te Oostakker, nr. 13 akte 137 dd. 27/10/1885.
  4. RAG, modern notariaat depot Kluyskens, archief Alphons Huybrecht notaris te Sint-Amandsberg, nr. 29 akte 78 dd. 6/11/1900,
  5. RAG, modern notariaat depot Kluyskens, archief Charles Van Goethem notaris te Sint-Amandsberg, nr. 38 akte 115 dd. 30/09/1907.
  6. RAG, modern notariaat, depot Kluyskens, archief Charles Jean De Rudder notaris te Oostakker, nr. 4, akte 125 dd. 2/08/1876 en akte 126 dd. 4/08/1876.
  7. RAG, modern notariaat, depot Nève IV, archief Léon Nève notaris te Gent, nr. 22, akte 62 dd. 24/03/1882.
  8. RAG, modern notariaat, depot Nève IV, archief Léon Nève notaris te Gent, nr. 39, akte 231 dd. 16/11/1886.