Het gezin van Frans Arnold en Petronilla Theresia

Uit het huwelijk Capitaine – Van Deursen werden volgende kinderen, kleinkinderen en achterklein-kinderen geboren: 1 2

1) CAPITEYN Antonia Godelive.  Geboren te Zeveneken op 5 juli 1803.  Overleden te Zeveneken op 12 juli 1803.

2) CAPITAINE/CAPITEYN Maria Josepha Fransisca.  Geboren te Zeveneken op 30 juni 1804.  Overleden te Lokeren 28 juli 1834.  Toen haar ouders februari 1827 naar Lokeren verhuisden was ze inwonende meid in Eksaarde.  Zelf zou ze de familie in de Lokerse Drongenstraat pas vervoegen op 16 mei 1827. 3  Op 19 november 1828 huwde Maria Josepha te Lokeren 4 met Pieter Joannes Bontinck, een buurman (°Lokeren 27/07/1799, +Lokeren 18/12/1874), zoon van Joannes Jacobus Bontinck en Joanna Judoca De Mol. Hij was net als zij een ongeletterde dienstbode.  Ze.gingen wonen op een boogscheut van haar ouders: Drongenstraat 117 te Lokeren en gaven hun betrekking van dienstbode op en werden resp. thuiswever en spinster.  Na zes jaar huwelijk overleed Maria op 28 juli 1834, vier maanden na de geboorte van haar vierde kind. 5  Een kind dat haar al snel in het graf volgde.

Uit het huwelijk Bontinck – Capitaine werden volgende kinderen geboren:

A) Bontinck Benedictus (°Lokeren 29/08/1829 6, +na 1874).  Hij was amper 5 jaar toen zijn moeder stierf.  Volgens de bevolkingstelling van 1847 woonde hij toen, 18 jaar oud, niet meer bij zijn vader.  Als erfgenaam van zijn moeder viel hem in 1863 de erfenis toe vanwege zijn tante Ilderica Capitaine: netto 3.445 fr 75.  Hij was toen en ook de jaren daarna wever en woonde in Rijsel (sinds 1862).  Hij huwde te Rijsel op 17/07/1865 met “Clemence Weymeels” (waarschijnlijk is Weymeesch meer correct) (°Ronse 29/07/1842), een vlasspinster.  Opvallend is dat zijn vader bij het huwelijk aanwezig was.  Toen hij in november 1874 te Lokeren het overlijden van zijn vader aangaf was hij nog steeds wever en woonde hij nog steeds in Rijsel.  Alles wijst er wel op dat hij regelmatig tussen Rijsel en Lokeren heen een weer reisde.

B) een zoon kwam levenloos ter wereld in hun woning in de Drongenstraat op 11/11/1831.

C) Bontinck Maria Josepha Fransisca (°Lokeren 30/03/1834, +Lokeren 25/11/1834, 3 maanden na haar moeder.

Na zes maanden weduwnaarschap huwde Pieter Joannes Bontinck op 21/01/1835 te Lokeren met Dorothea Fiers, een 46 jarige dubbele weduwe.  Het was dus haar 3e huwelijk.  Een eerste huwelijk was met bakker Livinus Haeck 7, een tweede huwelijk met Pieter Jacobus Snellaert. 8  Haar kinderen uit het eerste huwelijk: Carolus Ludovicus Haeck (°Lokeren 9/1/1815) en Domenica Haeck (°Lokeren 5/2/1816) waren in 1835 reeds de deur uit.  Severinus Snellaert, (°Lokeren 1/2/1828, zoon uit haar 2de huwelijk bleef deel uitmaken van het nieuw samengesteld gezin tot 26/2/1849. Toen verhuisde hij naar Lochristi, om er de bakkersstiel te leren.  Pieter Joannes Bontincks tweede huwelijk verbeterde zijn financiële toestand aanzienlijk want Dorothea Fiers was een gegoede weduwe.  Na het overlijden van haar eerste man had ze een erfenisaangifte ingediend waarin sprake was van: 9de helft van een huys en grond gestaan en gelegen op de wijk Nieuwpoorte groot 1 roeden 38 ellen”, “een stuk grond, omtrent de Keermaecker, beplant met bomen, groot 4 roeden 39 ellen”.  Na hun huwelijk woonde het echtpaar Bontinck – Fiers in haar huis wijk Nieuwpoort nr. 56 te Lokeren.  De bakkerij werd stopgezet want bij de tellingen van 1847 en 1867 werd Bontinck als katoenwever, zij als spoelmaakster geregistreerd. Dorothea Fiers zou ook haar derde echtgenoot overleven.  Een paar maand na zijn overlijden op 29/3/1875 ging ze bij haar dochter Domenica Haeck inwonen in Overmere.  Ze overleed er in 1880.

3) CAPITEYN Eugenius Fransiscus.  Geboren te Zeveneken op 6 augustus 1807.  Overleden te Sint-Amandsberg op 17 mei 1883.  (zie kopmenu “tak Eugène”)

4) CAPITEYN/CAPITAINE Ulrica (wordt meestal als Ilderique teruggevonden).  Geboren te Zeveneken op 11 mei 1810.  Overleden te Gent op 5 november 1863.  (zie bijlagen).

5) CAPITEYN Jacobus Fransiscus.  Geboren te Zeveneken op 11 januari 1813.  Overleden te Lochristi op 20 november 1847.  Samen met zijn ouders verhuisde hij in 1827 naar Lokeren waar hij op 6 maart 1832 deelnam aan de militieloting.  Naar aanleiding daarvan werd hij gemeten en 1 m 63 cm groot bevonden.  Als beroep noteerde men wever.  Vervolgens werd hij ingedeeld bij het 3e chasseurs à pied”. 10  Hij verliet als laatste van de kinderen het ouderlijk huis.  Op 5 augustus 1840, 27 jaar oud en nog steeds wever, liet hij zich uit het bevolkingsregister van Lokeren schrappen en ging in Eksaarde wonen. 11  Twee weken later (17/08/1840) huwde hij er met Ludovica Van Peteghem (°Eksaarde 7/09/1813, +Eksaarde 8/12/1884) 12, sinds een jaar weduwe na nog geen drie jaar huwelijk waaruit ze een dochter had: Rosalia.  Het gezin vestigde zich in de Rechtstraat 104b te Eksaarde waar ze werden ingeschreven als thuiswevers. 13  Ook haar tweede huwelijk liep voor Ludovica niet over rozen.  Twee kinderen stierven voor de leeftijd van 1 jaar.  Na 7 jaar huwelijk stierf (in de Oude Veldstraat te Lochristi) op 20 november 1847 ook haar tweede man, amper 34 jaar oud.  Voortaan stond ze alleen in voor de opvoeding van haar vier kinderen: Rosalia, kind uit haar eerste huwelijk en drie kinderen Capitaine, het oudste 6 jaar, het jongste amper 2 maanden oud.  In de periode 1863 – 1867 (erfenisverdeling schoonzus Ilderica Capitaine) was ze “werkvrouw” en woonde ze in Zaffelare.  Ze was analfabeet. De erfenis die haar drie kinderen Capitaine in 1863 toeviel uit de nalatenschap van hun Gentse tante Ilderique Capitaine was een geschenk uit de hemel.  Pas in 1867 kregen ze hun netto erfdeel van samen 3.499 fr 24 effectief in handen.  Zeer verstandig kocht zoon Seraphinus, op een openbare verkoping, gehouden in de Kerkstraat te Eksaarde, op 16 april 1868 een “huis verdeeld in twee woningen, stalling en grond “, eigendom van de kinderen Verniers en gelegen in de Rechtstraat te Eksaarde sectie A nr. 939b en 939c voor 1.210 frank. 14  Drie aren en 20 centiaren groot. Hij verklaarde de koop aan te gaan “voor zich zelven als voor en in profijte van zijnen broeder Jan Capiteyn, werkman te Saffelare wonende en zijne suster Eulalie, ook te Saffelare wonende”  Hij verklaarde bij het verlijden van de akte “niet te kunnen schrijven noch teekenen bij gebrek van het geleerd te hebben”. Het deel van Eulalie en later ook dat van Seraphin zouden jaren later in bezit komen van hun broer Joannes.

Uit het huwelijk Capitaine – Van Peteghem werden vijf kinderen geboren:

Capiteyn Joannes/Jan (°Eksaarde 23/06/1841, +Eksaarde 4/06/1926).  In de periode 1863 – 1867 (erfenisverdeling tante Ilderica Capitaine) was hij “werkman” en woonde hij in Lochristi.  Hij was analfabeet.  Samen met zijn broer en zus kocht hij op 16 april 1868 een huisje in de Rechtstraat te Eksaarde voor 1.210 fr.  Hij was toen “werkman in Saffelare wonende”.  Na het overlijden van zijn moeder in 1884 verhuisde hij naar de Weehaagstraat te Eksaarde.  Als erfgenaam van zijn broer verwierf hij in 1890 de volledige eigendomstitel over het ondertussen bouwvallig geworden huisje in de Rechtstraat.  Op 18 augustus 1892 verkocht hij het huisje aan Jacobus Everaert, een plaatselijke bierbrouwer. 15 16 Hij was toen “dienstknecht” te Eksaarde.  Op 45 jarige leeftijd huwde hij te Eksaarde op 4/05/1887 met Coletta Colle (°Eksaarde 9/01/1859, +Eksaarde 16/08/1898), een 28-jarige dagloonster met een natuurlijke zoon die bij het huwelijk als een “Capiteyn” werd erkend.  Joannes was toen landbouwarbeider, zij werkvrouw.  Na de dood van Coletta werden de drie minderjarige dochters, Maria Clementina (8j.), Clothilde (4j.) en Hortense (5mnd) opgevangen door de kloosterzusters van Eksaarde die de verdere opvoeding van de kinderen op zich namen.  Hoe de opvang van de drie minderjarige zoontjes geregeld werd, is onbekend.

Het echtpaar Capitaine-Colle kreeg volgende kinderen:

1) Capiteyn Oscar Joseph (°Eksaarde 3/10/1885, +na 1910)

2) Capiteyn Polydoor Joseph (°Eksaarde 14/03/1888, +na 23/03/1911).  Hij verhuisde van Lokeren naar Verviers, rue de Ronse 16 op 23/03/1911.

3) Capiteyn Maria Clementina (°Eksaarde 26/07/1890)

4) Capiteyn Eduardus Capiteyn (°Eksaarde 16/07/1892)

5) Capiteyn Clothilde Eulalie (°Eksaarde 28/12/1893, +na 1909).  Ze verhuisde van Lokeren naar Ath, rue du Spectacle nr. 1 op 1/07/1909.

6) Capiteyn Hortence (°Eksaarde 16/03/1898)

B) Capiteyn Philomena (°Eksaarde 27/05/1842, +Eksaarde 7/05/1843)

C) Capiteyn Delphina (°Eksaarde 11/11/1843, +Eksaarde 28/09/1844)

D) Capiteyn Seraphinus (°Eksaarde 29/03/1845, +Eksaarde 29/01/1890).  In de periode 1863 – 1867 (erfenisverdeling tante Ilderica Capitaine) was hij “werkman” en woonde hij in Eksaarde.  Ook hij was analfabeet.  Samen met zijn broer en zus kocht hij op 16 april 1868 een huisje in de Rechtstraat te Eksaarde voor 1.210 fr.  Hij was toen “dienstknecht in Exaarde wonende”.  Vier jaar later (2/12/1872) en nog steeds arbeider te Eksaarde, kocht hij mits 500 fr. Eulalies aandeel in dit huisje over. 17  Hij diende de volledige som te lenen, afbetaalbaar op 6 jaar tegen een intrest van 5% en vestigde met toestemming van zijn broer een hypotheek op de woning.  Hij bleef ongehuwd en overleed in het plaatselijke rusthuis.  Jaren voordien (5/11/1880) had hij zijn testament gemaakt waarbij zijn 2/3 aandeel in de woning in de Rechtstraat te Eksaarde werd toebedeeld aan zijn broer Joannes 18.

E) Capiteyn Eulalie Nathalie (°Eksaarde 23/02/1847, +na 1903).  In de periode 1863 – 1867 (erfenisverdeling tante Ilderica Capitaine) woonde ze bij haar moeder in Zaffelare.  Eulalie was analfabeet.  Samen met haar 2 broers kocht ze op 16 april 1868 een huisje in de Rechtstraat te Eksaarde voor 1.210 fr.  Ze was toen “werkvrouw in Saffelare wonende”.  Na omzwervingen via Eeklo, waar haar natuurlijke zoon Charles Louis geboren werd op 26 juli 1874 (kind dat later gewettigd zou worden tot een Stevens), Gent, Moerbeke, Antwerpen en Lokeren, huwde ze met landbouwer Bernard Stevens (°Eksaarde 7/09/1835, +na 3/09/1903).  Kort voordien (2/12/1872) had ze haar aandeel in de woning te Eksaarde aan haar oudere broer Seraphinus verkocht voor 500 fr.  Ze was toen dienstmeid te Lokeren. 19  Het echtpaar Stevens – Capiteyn woonde aanvankelijk in de Rechtstraat te Eksaarde.  In 1878 was Eulalie voddenleurster en op 2 november 1878 ging ze haar waren verkopen aan Joannes Lowie, 28 jaar en koopman te Lokeren   Later die dag vertelde ze aan August Vlaeminck, een 56 jarige winkelier te Lokeren, dat Lowie haar bedrogen had, van de afgesproken koopsom van 40 frank had ze maar 20 frank ontvangen, de rest had Lowie achter gehouden.  Lowie was volgens haar “een schelm en een dief”.  Lowie nam de beschuldigingen niet en legde klacht neer bij de politiecommissaris te Lokeren 20.  Op 15 maart 1879 ontving Eulalie van De Veirman; deurwaarder te Lokeren, een aanmaning om op 22 maart 1879 te verschijnen op de politierechtbank te Lokeren.  De 8 maanden zwangere Eulalie (in het proces verbaal staat ze als Melanie Capitaine) ontkende de aantijgingen, maar getuige August Vlaeminck bleef bij zijn verklaring.  Eulalie kreeg een boete van 10 frank, die bij niet betaling binnen de wettelijke termijn omgezet kon worden in 3 dagen gevangenis.  Hoe de zaak afliep voor Eulalie is onbekend.

Op 3 november 1903 verhuisde het gezin naar Moerbeke, Kortedam 6.

Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen gekend.  Zeven van hen bereiken de leeftijd van 5 jaar niet 21.

1) Stevens Charles Louis (°Eeklo 26/07/1874, na 4/05/1894).  Woonde bij zijn ouders in de Rechtstraat tot 1891.  Op 19/02/1891 verhuisde hij naar Moerbeke, maar keerde op 4/05/1894 terug naar Eksaarde.

2) Stevens Petrus (°Eksaarde 23/03/1877, +Eksaarde 2/04/1877)

3) Stevens Augustinus (°Eksaarde 7/02/1878, +Eksaarde 26/01/1882)

4) Stevens Alphonse (°Eksaarde 23/04/1879, +Eksaarde 25/06/1883)

5) Stevens Marie (°Eksaarde 12/06/1881, +na 1903).  Op 27/04/1903 verhuisde ze samen met haar natuurlijke dochter Irma Stevens (°Eksaarde 9/12/1901) naar Moerbeke, Dam 123, huis 4.

6) Stevens Elodie Marie (°Eksaarde 23/07/1882, +na 11/06/1900).  Verhuisde naar Bergendries te Lokeren in 1897 en naar Antwerpen op 11/06/1900.

7) Stevens Mathilde (°Eksaarde 28/03/1886, +Eksaarde 8/03/1889).

8) Stevens Maria Coleta (°Eksaarde 11/09/1887, +Eksaarde 3/10/1889).

9) Stevens Rosalia (°Eksaarde 20/07/1888, +Eksaarde 23/07/1888), deel van een tweeling.

10) Stevens Angelus (°Eksaarde 20/07/1888, +Eksaarde 23/07/1888), deel van een tweeling.

6) CAPITEYN Alphonsius.  Geboren te Zeveneken op 11 november 1815.  Overleden te Lokeren op 9 juli 1866  (Zie kopmenu tak Alphonsus)



Notes:

 1. Lochristi, archief burgerlijke stand deelgemeente Zeveneken.
 2. Om redenen van privacy beperken we ons tot het gewoon vermelden van de achterkleinkinderen.
 3. SALok, inschrijvingen Lokeren 1827-1835.
 4. SALok, burgerlijkse stand huwelijken 1828 akte nr. 94.
 5. SALok, burgelijke stand geboorten 1829 akte 316.
 6. SALok, burgelijke stand overlijdens 1834 akte 377.
 7. Livinus Haeck (°Eksaarde 13/2/1785, +Lokeren 6/2/1823), een bakker.
 8. Pieter Jacobus Snellaert (°Lokeren 1799, +Lokeren 6/6/1833), winkelier.
 9. Registratiekantoor Lokeren, aangifte  nr. 284.
 10. RAG, Militieregister Oost-Vlaanderen Nr. 203/39 militiekanton Lokeren 1832, nr. 108.
 11. RABW, modern gemeentearchief Lokeren, uitschrijvingen reeks JL899.
 12. Ze was een dochter van Joannes Van Peteghem en Pieternella Kindts.  Op 11/4./1837 was ze te Desteldonk gehuwd met Petrus Nimmegeers (°Desteldonk 12/1/1813, + Namen  7/10/1839), een grenadier van het 2e bataljon 19e linieregiment in het Belgisch leger.  Hij was overleden in het militair ziekenhuis.
 13. SALok, volkstelling Eksaarde 1846, blz. 35 boek 4.
 14. RABW, modern notariaat, archief Bruno Van Haverbeke notaris te Eksaarde, minuten 1867, akten nrs. 33 en 45.
 15. RABW, registratiekantoor Lokeren, reeks 72, nr. 2.172, akte 45.
 16. Mogelijk werd dit huisje later café “Het Hoppeveld”, café dat nog steeds bestaat.
 17. RABW, modern notariaat, archief Bruno Haverbeke notaris te Eksaarde, minuten 1872, akte 176.
 18. RABW, registratiekantoor Lokeren, reeks 72, nr. 2.172, akte 45.
 19. RABW, modern notariaat, archief Bruno Haverbeke notaris te Eksaarde, minuten 1872, akte 176.
 20. RABW, vredegerecht Lokeren, greffie nr. 6 zitting dd. 22.3.1879 nr. 17.
 21. SALok, bevolkingsregisters Eksaarde 1870 tot 1900.