Het koninklijk gesticht van Mesen

Het Koninklijk Gesticht van Mesen, een voormalige abdij, voor de vernietiging tijdens Wereldoorlog I.

Het Koninklijk Gesticht van Mesen werd bij patentbrieven van 30 augustus 1776 door keizerin Maria-Theresia opgericht en ondergebracht in de gebouwen van een, bij gebrek aan roepingen, opgeheven abdij waarvan de geschiedenis terugging tot het jaar 1066[ref]http://www.kgm-irm.be/index.php?LAN=N[/ref]. De instelling kreeg van Maria-Theresia de taak om te zorgen voor de opvoeding en onderhoud van behoeftige kinderen en wezen van militairen.

Onder het Franse bewind (1794 – 1815) veranderde er aanvankelijk niets aan de doelstelling van de instelling. Op 22 ventôse jaar IX (= 13 maart 1801) werd echter een wijziging in het opnamereglement doorgevoerd. Voortaan zou slechts 2/3 van de plaatsen voorbehouden zijn voor kinderen (en enkel meisjes), het andere 1/3 zou toegewezen worden aan behoeftige bejaarden. Voorkeur werd gegeven aan gewezen ambtenaren en overheidspersoneel in de brede zin (dus ook bijv. een ex-“porteur de lettres” zoals Franciscus Arnoldus Capitaine) en aan hun weduwen en kinderen. De plaatsen waren enkel bedoeld voor bewoners van het Leiedepartement die daartoe via hun burgemeester een aanvraag konden richten tot het bestuur van het gesticht.

In de loop van 1807 werd de capaciteit van het gesticht met 100 bejaarden (50 mannen en 50 vrouwen) uitgebreid. De extra bejaarden waren financieel echter niet ten laste van de stichting maar van de gemeente van herkomst[ref]RAB, Franse hoofdbesturen in West-Vlaanderen, Leiedepartement, nr. 4.138 (jaar 1807) en 4.139 (jaar 1813), bewijsstukken van de rekeningen Gesticht Mesen. (De dozen bevatten ook documenten van andere jaren)[/ref]. Zowel Franciscus als zijn echtgenote waren bij hun overlijden dus “van rechte” nog steeds in Oostende gedomicilieerd, wat verklaart waarom hun overlijdensattest van Mesen naar de burgerlijke stand van Oostende werd doorgestuurd ter registratie.

In de Hollandse tijd (1815 – 1830) werd op 7 april 1818 het opnamereglement terug gewijzigd. Voortaan zouden enkel nog meisjes tussen 5 en 18 jaar in aanmerking komen. De bejaarden die er woonden, waaronder het echtpaar Capitaine – Van Thuyne, mochten in het kader van een uitdoof- scenario wel blijven.

Het eigen archief van het gesticht ging, net zoals het gebouwencomplex zelf, tijdens Wereldoorlog I volledig verloren. Gelukkig konden de leefomstandigheden in de bejaardenafdeling gereconstrueerd worden aan de hand van een inspectierapport[ref]RAB, Franse hoofdbesturen in West-Vlaanderen, Leiedepartement, nr. 4.138 bewijsstukken en rekeningen gesticht te Mesen, inspectierapport 11/04/1807[/ref].

Een lovend rapport opgemaakt door de onderprefect van Ieper in 1807, twee jaar voor het echtpaar Capitaine – Van Thuyne er werd opgenomen.

Opname in het gesticht was voor behoeftige bejaarden zeker een stuk comfortabeler dan ergens in weer en wind bedelend aan een kerkportaal te zitten, maar een paradijs was het niet.

Tweehonderd jaar later is het vooral de grauwheid van de leefomstandigheden die opvalt bij lectuur van het rapport. Mannen en vrouwen leefden gescheiden (ook als het om een echtpaar ging) en waren ondergebracht in slaapzalen waarin 10 à 25 bedden stonden. In elk bed lag een goedgevulde strozak en twee hoofdkussens. Men kon beschikken over twee, eventueel drie dekens. De lakens werden maandelijks verschoond. De lokalen werden dagelijks gelucht en gekuist.

De refter was de enige plaats die werd verwarmd en er werden vier maaltijden per dag verstrekt. Het ontbijt bestond uit brood, boter en verdunde melk. ‘s Middags was er soep met ongeveer 125 gram soepvlees. Om vier uur was er brood met boter, ‘s avonds hetzelfde aangevuld met thee. Op vastendagen werd het vlees vervangen door ofwel twee eieren, ofwel door aardappelen. Bonen, haring of schelpdieren waren eveneens een alternatief. Bij speciale gelegenheden was er bier bij de maaltijd. Soms werd rijstpap geserveerd, tweemaal per jaar zelfs taart.

De bejaarden werden niet verplicht om arbeid te verrichten. Zij die konden deden dit echter wel: de mannen zaagden houtblokken of verbouwden tabak, de vrouwen hielpen de hulpbehoevenden. Dat ze daardoor dagelijks recht hadden op een hoeveelheid bier bevorderde de “vrijwilligheid”.

Op zondag kregen de mannen een rantsoen tabak of snuiftabak. Ook de vrouwen konden aanspraak maken op snuiftabak. Iedereen mocht bezoek ontvangen, maar zelf de instelling verlaten mocht niet. Ook niet om eventueel een paar dagen bij kinderen of kleinkinderen te gaan logeren.

Voor alles diende men als een bevoogd kind toestemming te vragen aan de leiding van het gesticht. Kortom, de bejaarden zaten warm en droog, hadden voldoende te eten, hoefden de dag van morgen niet te vrezen, maar waren met lijf en leden, huid en haar aan de liefdadigheid “gekluisterd”.

Toen men van plan was het Koninklijk Gesticht met 100 bedden uit te breiden, werd op 14 februari 1807 een kostprijsberekening gemaakt[ref]RAB, Franse hoofdbesturen in West-Vlaanderen, Leiedepartement nr. 4.138 bewijsstukken en rekeningen Gesticht te Mesen 1807, kostprijsberekening dd. 14/02/1807 in het kader van de uitbreiding met 100 bedden[/ref]. Naast een overzicht van de bouwkosten (stenen, kalk, balken, werkuren, etc.) werd ook de exploitatiekost ingeschat. Ook dit document geeft een goed beeld van de leefomstandigheden in het gesticht.

Men rekende minstens 205 frank 94 centiemen per persoon en per jaar nodig te hebben voor voedsel, kleding, beddengoed, was en de plas, verwarming, geneeskundige verzorging. Alles berekend in de hoop dat men het beddengoed pas na vier jaar zou moeten vervangen en de bejaarden hun kleren degelijk genoeg zouden zijn om twee jaar dienst te doen. Eveneens in de veronderstelling dat de twee nieuw aan te kopen stoven samen niet meer dan 146 hectoliter steenkool per jaar zouden verbruiken en dat de prijs stabiel bleef.

Ook wat het echtpaar Capitaine – Van Thuyne op hun bord kreeg is via de kostprijsberekening bekend. Per jaar ontving elk 34 kg vlees. Rekening houdende met 52 vleesloze vrijdagen kwam dit neer op gemiddeld 108 gram/dag. Niet veel en mogelijk slechts goedkoop soepvlees, maar hoeveel arme bejaarden waren daar levenslang van verzekerd ? Verder ontvingen ze naast wat kaas, groenten, fruit en af en toe wat klein bier, gemiddeld 640 gram brood/dag en 220 cl melk/dag.

Ingeval van ziekte waren er kredieten ingecalculeerd voor extra “médicaments, drogues, vin, eau-de-vie, genièvre et tabac”. Franciscus en Maria Theresia hadden het echt veel slechter kunnen treffen.

Kostprijsberekening dd. 14/02/1807 in het kader van de uitbreiding van het Koninklijk Gesticht van Mesen met 100 bedden.

Habillement, nourriture etc. par année et par individu. (* le calcul qui suit fait pour un homme s’applique également à une femme, dont les effets coutes moins à la vérité, mais sont aussi plutôt usé)
Linge & habillement
– 2 paires de draps pouvant durer 4 années, ici le quart de leur valeurs 03 fr25
– 2 couvertures de lits jugées devoir durer le même temps, ici également le quart 02 fr25
– 2 chemises 06 fr
– habit court, gilet et culottes d’étoffe de laine, compris façon (= maakloon inbegrepen) et doublure 32 francs, ce qui pouvant durer 2 années, ici pour la moitié 16 fr
– sarot (= sarrau = kiel), veste et culotte de toile grise compris la façon 08 fr50
– bonnet de laine 01 fr50
– 2 paires de bas 05 fr
– 1 paire de souliers et raccommodage 06 fr
– sabots et chaussons 01 fr
-cuiller, fourchette et assiette 02 fr
51 fr50
Blanchissage
– la lessive et le blanchissage du linge et des hardes (= plunjes, kleren) 09 fr30
Chauffage et luminaire
– 2 poêles au charbon a 73 hectolitres chaque font 146 hectolitres par année, pour les deux ans prix de 3 francs 70 cent l’ hectolitres 540 fr20
– la lumière des salles et des infirmières 39 fr80
———-
580 fr ici la centième partie 05 fr80
Nourriture & boisson
– 34 kilogrammes de viande à 77 centimes 26 fr18
– pain à raison de 64 décagrammes par jour 43 fr
– 8 kilogrammes de beurre à 1,87 14 fr96
– fromage 02 fr50
– fruits et légumes 10 fr95
– frais de cuisson et assaisonnement 10 fr95
– 80 litres de lait à 1 décime 08 fr
– bière, petite bière & vinaigre 05 fr
————
121 fr54

Daar tal van bejaarden vroeg of laat ziek zouden worden, voorzag men ook hiervoor extra uitgaven.

Services des infirmes et traitements des malades
– 3 infirmières à 350 francs chacune pour nourriture et gages 1.050 fr
– augmention de la pension du chirurgien de la maison 130 fr
– médicaments, drogues, vin, eau-de-vie, genièvre et tabac 606 fr
———-
dont ici la centième partie 1.786 fr
par personne 17 fr80

Zowel de gebouwen van het Koninklijk Gesticht, als het dorp Mesen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Gelukkig werden er voor de oorlog een reeks prentkaarten gemaakt. De verschillende met de periode toen het echtpaar Capitaine – Van Thuyne er woonde (1809 à 1814 tot 1828) zijn waarschijnlijk minimaal.

De Zuidkant

De “Rue basse” in Mesen met links de straatgevel (zonder vensters) van het Koninklijk Gesticht.

Binnenzicht op de toegangspoort van het Koninklijk Gesticht.

Cour de la 1e serie”, situatie 1908

De kerk van het gesticht met de “Cour Saint-Georges”, Noord-Oost zijde.

Cour Saint-Georges”, westzijde.

De oostzijde.

De bleekweide.

De keuken van het Koninklijk Gesticht.

De kerk van het Koninklijk Gesticht deed ook dienst als parochiekerk.

Het Koninklijk Gesticht en kerk in 1915.

Het Koninklijk Gesticht en kerk met Duitse soldaten op de voorgrond.

Het Koninklijk Gesticht en kerk in 1918.

Rapport fait à M. le Préfet du Département sur la situation des salles des vieillards admis dans l’hospice de Messines. (dd. 11 april 1807)[ref]RAB, Franse hoofdbesturen in West-Vlaanderen, Leiedepartement nr. 4.138 bewijsstukken en rekeningen Gesticht te Mesen 1807, inspectierapport dd. 11/04/1807[/ref].[ref]Bij het uittikken werden enkele hinderlijke taalfouten uit het origineel verbeterd[/ref]

Locaux

Les vieillards dont l’admission a été ordonnée depuis l’an 1806 par M. le préfet n’ont point été placés dans des salles particulières. Ils ont été réunis dans les locaux qu’occupaient antérieurement ceux que l’hospice avait reçus. Les vieillards occupent des salles au rez de chaussée et au 1er étage. Au rez de chaussée se trouvent ceux que des infirmités graves empêchent tout à fait de marcher, ou qui trop perclus pour agir seule, ne pourraient monter au 1er étage, sans le secours d’autres personnes. Au dessus sont les vieillards en santé et ceux dont les infirmités ne gênent pas trop la marche. Cet ordre est observé pour les deux sexes.

Quartier des hommes

Cinq salles sont affectées aux hommes: savoir quatre dortoirs dont un non occupé, et un réfectoire servant aussi de chauffoir. Les trois dortoirs occupés sont numérotés 1 – 2 et 5. Le réfectoire est numéroté 3. Le dortoir non occupé est num. 4. Toutes ces places sont tenues dans la plus grande propreté. Elles sont dans différentes expositions, mais bien aérées et très saines. Tous les jours elles sont nettoyées à fond par des servantes attachées au quartier des hommes.

Dans le dortoir no 1e se trouve 10 lits dont 3 vacant. Dans celui no 2 il se trouve 10 lits dont 1 vacant. Dans celui no 5 il se trouve 24 lits dont 10 vacant. Les lits dans les dortoirs nos 1e et 2 sont placés en demi cercle autour de chaque salle. Dans le dortoir no 5 ils sont placés à coté les uns des autres sur une seule ligne. La distance entre chaque lit est de deux pieds et demi: les bois de lits que l’on fait mouvoir à volonté sont élevés d’environ un pied ½ au dessus du carreau ou du plancher de la salle. Chaque lit est garni d’une paillasse bien fournie de paille hachée, de deux traversins, de deux couvertures ou de trois au besoin, et d’une paire de draps. Ces draps sont échangés tous les mois. Elles sont nettoyées chaque jour et bien aérées.

Quartier des femmes

Il se trouve quatre salles affectées aux logement des femmes, savoir trois dortoirs dont 1 vacant et un réfectoire servent de chauffoir. Les deux dortoirs occupés sont numérotés 7 et 8, le 3e dortoir vacant est numéroté 9. Le réfectoire est numéroté 6. La plus grande propreté règne dans ces différentes salles. Dans le dortoir no 7e il se trouve 15 lits dont 4 vacant. Dans celui no 8 il se trouve 25 lits dont 6 vacant. La position des lits dans la salle basse et dans la salle haute est la même que celle observée dans le quartier des hommes. Les fournitures pour chaque lit sont aussi les mêmes.

Travail

On n’exige aucune espèce de travail des vieillards mais comme dans le nombre il en est qui désirent s’occuper et de se rendre utiles, on accepte le peu de services qu’ils veulent bien rendre. Ces occupations quoique peu importantes contribuent à entretenir leur santé. C’est ainsi que quelques hommes fendent ou scient du bois pour le service de l’établissement, préparent le terrain qui leur est cédé pour cultiver du tabac, ou accompagnent les aveugles à la promenade dans les cours de leur quartier. C’est ainsi que quelques femmes encore bien portantes aident celle que leurs infirmités empêchent d’avoir soin d’elles mêmes, mais on le répète, ces services sont purement volontaires.

Nourriture

Les vieillards des deux sexes font quatre repas par jours. Le matin à déjeuner, on leur donne du pain, du beurre et du lait coupé, à midi de la soupe et de la viande bouillie, cette viande se délivre par portion d’un quarteron à peu près. Au goûter du pain et du beurre, à souper du pain et du beurre et du thé. Aux jours maigres, la viande est remplacée soit par deux œufs, soit par des pommes de terre, et des harengs ou des coquillages, soit par des (h)aricots et d’autres légumes de saison.

La boisson aux repas se compose d’eau d’orge (maltkoffie) ou de phtisanne (= tisane – thee) de réglysse (réglisse = zouthout). Le pain est à discrétion: il est de pur froment, un quart bis seulement. Tous les aliments sont bien cuits et préparés avec le plus grand soin.

Douceurs ajoutées à la nourriture

Les individus hommes ou femmes qui se rendent utiles dans la maison et font conséquemment plus d’exercice que les autres reçoivent tous les jours de la bière. Tous les ans à différentes époques, il en est donné à tous les individus présents à l’hospice; on délivre aussi quelque fois à tous les vieillards une portion de riz-au lait; deux fois par an du gâteau.

Les hommes reçoivent chaque dimanche leur provision de tabac à fumer pour la semaine: on délivre aussi du tabac en poudre aux hommes et aux femmes qui ont l’habitude d’en prendre.

Vêtement homme

Les hommes ont pour habillement: l’ hiver un pantalon de laine, une veste longue et à manches de laine, une chemise, un mouchoir de col, un bonnet de laine et un chapeau, une paire de bas de laine ou de fil à leur volonté, des souliers, des sabots et des chaussons. L’été au lieu d’habillement de laine, ils ont un pantalon de toile, une veste de dessous et un surtout de toile.

Chaque vieillard a pour son usage six chemises: tous les huit jours, il en reçoit une propre. Il a trois aires de bas.

Renouvellement d’effets

Les habillements de laine sont entretenus avec soin: on les répare autant qu’il est possible. Le renouvellement en a lieu tous les trois ans environ. Les habillements de toile, par l’attention que l’on met à les réparer, durent deux ans, quelque fois plus, mais ils sont renouvelés le plus ordinairement tous les deux ans. On renouvelle les chemises par tiers chaque année. Ces chemises sont de toile d’étoupe de lins. Les bas sont renouvelés chaque année à raison de deux paires sur trois: on les répare aussi longtemps qu’il est possible. Le renouvellement des souliers des vieillards dépend du plus ou moins de soin qu’ils ont de leur chaussure, mais en tout état de choses, ils n’en sont jamais dépourvus. Tous ces effets en général sont d’une excellente qualité.

Vêtement femme

Les femmes ont pour habillement un corset, un déshabillé, deux jupes, une chemise, un mouchoir de cou, un bonnet de coton, une paire de poches, une paire de bas de laine ou de fil, un tablier de toile bleue une paire de chaussons, une paire de souliers.

Chacune des femmes a pour son usage six chemises de toile d’étoupe de lin; tous les huit jours elle en reçoit une propre: trois mouchoirs de cou, trois bonnets, deux tabliers, trois jupes, deux habillés, une paire de poches, trois paires de bas.

Renouvellement d’effets

Les chemises, les mouchoirs de cou, et les bas se renouvellent par tiers chaque année. Les habillements de différentes sortes se renouvellent aussi par tiers tous les ans. Tous les effets sont entretenus avec le plus grand soin aux frais de l’établissement.

Traitement pour les malades

Les malades sont soignés par une infirmière et par une ou deux des femmes entretenues à l’hospice parmi celles qui veulent bien se charger de ce service. L’officier de santé, le Sr Blootacker, demeurant à Messines fait sa visite tous les jours dans l’établissement. Lorsqu’il se trouve des individus en état de maladie, il les visite plusieurs fois dans la journée. Il se rend la nuit également à l’hospice lorsqu’il y est appelé.

Les médicaments sont fournis par le meilleur pharmacien d’Ypres d’après les ordonnances de l’officier de santé. Les malades selon qu’il est prescrit, reçoivent en outre de l’hospice du bouillon, du vin, des chaud-d’eau etc.

En général on prend le plus grand soin des vieillards en état de maladie: mais la commission de l’hospice paraît avoir négligé essentiellement l’un des moyens les plus convenables et les plus nécessaires sous tous les rapports pour parvenir à la guérison des malades.

Il n’existe point d’infirmerie proprement dite. Les vieillards, lorsqu’ils tombent malade sont transportés dans les salles basses destinées à ceux qui par raison de leurs infirmités ne sont point en état d’être placés dans les dortoirs du 1e étage. Il résulte d’un tel ordre de choses si contraire à la salubrité et à la décence, que les moribonds, les agonisants viennent expirer au milieu des vieillards en santé, et l’on peut juger combien ce spectacle hideux et dégoûtant doit faire d’impression sur des hommes faibles et qui tous d’ans un age avancé n’attendent eux mêmes que le moment de quitter la vie.

Il existait autrefois des infirmeries pour les femmes et pour les hommes; on ne conçoit pas par quel motif la commission a pu renoncer à les employer. Le sous-préfet vient de charger la commission de recréer ces infirmeries et d’y faire transporter les malades sans le moindre délai.

Le sous-préfet s’est informé des vieillards des deux sexes s’ils avaient des plaintes à former sur leur séjour dans la maison, et pour quels motifs. Deux individus seulement se sont présentés, et tous deux sont aveugles. L’un est le nommé Charles Lavyn de la commune de Ghistelles. Cet homme prétend qu’un chirurgien de sa commune a garanti sa guérison s’il se laissait opérer par lui.

Le dit Lavyn est persuadé qu’il n’aurait bientôt plus besoin des secours de l’hospice, si l’on voulait consentir à ce qu’il fit une absence. L’autre est le nommé Pre De Jans de la commune de Beveren (arrondt de Courtray). Il déclare qu’il se trouve fort heureux à l’hospice; mais il désire se retrouver pour quelques temps auprès de sa femme et de ses enfants, et si on lui donnait les moyens de retourner chez lui, il reviendrait ensuite avec plaisir dans l’établissement.

Il est facile de voir que le premier de ces individus (Ches Lavyn) veut se servir d’un prétexte pour jouir encore de la facilité qu’il avait sans doute de courir la campagne avant son admission à l’hospice. Quant à Pre De Jans, on ne peut que regretter que les bureaux de bienfaisance pour se soulager de quelques dépenses, isolent un individu de sa femme et de ses enfants.

Dans tel état d’infirmité que l’on se trouve et quelque agréable que soit l’établissement ou l’on place l’homme infirme, il n’est pas douteux qu’il ne préfère se trouver au milieu de ses affections.

Ainsi le présent rapport rédigé à l’hospice de Messines par le sous-préfet de l’arrondissement d’Ypres le 11 avril 1807.

[ref]versie 2018[/ref]