Kinderen van het echtpaar Capitaine – Van Deursen

Van het echtpaar Capitaine – Van Deursen zijn volgende kinderen bekend:

1) CAPITEYN Antonia Godeliva

Geboren: Zeveneken 16 messidor jaar XI (= 5 juli 1803).  Gedoopt: Zeveneken 6 juli 1803, dooppeter: Livinus Van Laecke, doopmeter Anna Jacoba Blanckaert.  Overleden: Zeveneken op 23 messidor jaar XI (= 12 juli 1803).

 

2) CAPITEYN Maria Josepha Fransisca

Geboren: Zeveneken 11 messidor jaar XII (= 30 juni 1804).  Gedoopt: Zeveneken 30 juni 1804, dooppeter: Franciscus Vande Velde, doopmeter: Maria Nort. Overleden: Lokeren 28 juli 1834.  Toen haar ouders februari 1827 naar Lokeren verhuisden verdiende ze in Eksaarde de kost als inwonende meid.  Zelf zou ze de familie in de Lokerse Drongenstraat pas vervoegen op 16 mei 1827.

Ze huwde in Lokeren op 19/11/1828 met Pieter Joannes Bontinck (°Lokeren 27/07/1799, +Lokeren 18/12/1874), een buurman.  Zoon van Joannes Jacobus Bontinck en Joanna Judoca De Mol.  Net zoals de bruid was hij een ongeletterde dienstbode.  Ze gaven hun betrekkingen op en werden thuiswever en spinster.  Ze vestigden zich op een boogscheut van haar ouders: Drongenstraat 117 te Lokeren.  Na zes jaar huwelijk overleed Maria op 28 juli 1834, vier maanden na de geboorte van haar derde kind.

Van het echtpaar Bontinck – Capitaine zijn volgende kinderen bekend:

2.1) Bontinck Benedictus (°Lokeren 29/08/1829, +na 1874).  Hij was amper 5 jaar toen zijn moeder stierf.  Volgens de bevolkingstelling van 1847 woonde hij, toen 18 jaar oud, niet meer bij zijn vader.  Als erfgenaam van zijn moeder viel hem in april 1863 een erfenis toe vanwege zijn tante Ilderica Capitaine: netto 3.445 fr 75.  Hij woonde toen, sinds 1862, in het Noord-Franse Lille waar hij de kost verdiende als wever.

Hij huwde in Lille op 17/07/1865 met “Clemence Weymeels” (waarschijnlijk is Weymeesch correcter) (°Ronse 29/07/1842, +na 17/07/1865), een vlasspinster.  Opvallend is dat zijn 66-jarige vader bij het huwelijk aanwezig was.  Toen Benedictus in november 1874 in Lokeren het overlijden van zijn vader aangaf bij de burgerlijke stand woonde hij nog steeds in Rijsel als wever.

2.2) doodgeboren jongentje (Lokeren 11/11/1831)

2.3) Bontinck Maria Josepha Fransisca (°Lokeren 30/03/1834, +Lokeren 25/11/1834).  Ze overleed drie maanden na haar moeder.

Na zes maanden weduwnaarschap huwde Pieter Joannes Bontinck op 21/01/1835 in Lokeren met de 46-jarige Dorothea Fiers.  Het was haar derde huwelijk want ze was weduwe van eerst bakker Livinus Haeck (°Eksaarde 13/02/1785, +Lokeren 6/02/1823), vervolgens van Pieter Jacobus Snellaert (°Lokeren 1799, +Lokeren 6/06/1833), een winkelier.  De kinderen uit haar eerste huwelijk: Domenica Haeck (°Lokeren 5/02/1816) en Carolus Ludovicus Haeck (°Lokeren 9/01/1815) waren in 1835 reeds de deur uit.  De zoon uit haar tweede huwelijk: Severinus Snellaert (°Lokeren 1/02/1828), bleef deel uitmaken van het nieuw samengesteld gezin tot 26/2/1849.  Toen verhuisde hij naar Lochristi, om er de bakkersstiel te leren.

Pieter Joannes Bontincks tweede huwelijk verbeterde zijn financiële toestand aanzienlijk want Dorothea was een gegoede weduwe zoals blijkt uit de erfenisaangifte van haar eerste man. 1  Ze bezat in Lokeren “de helft van een huis en grond gestaan en gelegen op de wijk Nieuwpoorte groot 1roeden 38 ellen” en “een stuk grond, omtrent de Keermaecker, beplant met bomen, groot 4 roeden 39 ellen”.

Het echtpaar Bontinck – Fiers woonde in haar huis wijk Nieuwpoort nr. 56 te Lokeren.  De bakkerij werd stopgezet.  Bij bevolkingstelling in 1847 en 1867 werd Bontinck als katoenwever, zij als spoelmaakster geregistreerd.

Dorothea Fiers overleefde ook haar derde echtgenoot.  Een paar maand na zijn overlijden ging ze bij dochter Domenica Haeck in Overmere inwonen (29/03/1875).  Ze overleed er in 1880.

 

3) CAPITEYN Eugenius Fransiscus

Geboren: Zeveneken 6 augustus 1807.  Gedoopt: Zeveneken 6 augustus 1807, dooppeter: (grootvader) Franciscus Arnoldus Capitaine, doopmeter: Theresia Aerssens Overleden: Sint-Amandsberg 17 mei 1883.

(zie verder)

 

4) CAPITEYN / CAPITAINE Ulrica (wordt meestal als Ilderique teruggevonden)

Geboren: Zeveneken 11 mei 1810.  Gedoopt: Zeveneken 11 mei 1810, dooppeter: Thomas Wagemans, doopmeter: Maria Judoca De Schepper.  Overleden: Gent 5 november 1863

(zie verder)

 

5) CAPIT(E)YN Jacobus Fransiscus

Geboren: Zeveneken 11 januari 1813.  Gedoopt: Zeveneken 11 januari 1813, dooppeter: Franciscus Christiaen, doopmeter: Coleta Van Laere.  Overleden: Lochristi 20 september 1847 (maar was toen gedomicilieerd in Eksaarde).

Samen met zijn ouders verhuisde hij in februari 1827 naar Lokeren.  Op 6/03/1832 nam hij in Lokeren deel aan de verplichte militieloting.  Hij was toen wever.  Bij het medisch onderzoek bleek hij 1,63 m groot en werd goedgekeurd.  Vervolgens trok hij een fout nummer en werd ingedeeld bij het “1e régiment chasseurs à pied”. 2

Hij was het laatste kind dat het ouderlijk huis verliet.  Op 5/08/1840 verhuisde hij van Lokeren naar Eksaarde. 3  Twee weken later huwde hij er op 17/08/1840 met Ludovica Van Peteghem (°Eksaarde 7/09/1813, +Eksaarde 8/12/1884). 4  Beiden waren toen 27 jaar oud, Jacob was wever, de bruid spinster.  Ludovica was sinds een jaar weduwe en moeder van een dochter: Rosalia Nimmegeers.  Het nieuwe gezin vestigde zich in de Rechtstraat 104b in Eksaarde waar ze de kost verdienden als thuiswevers. 5

Ook dit tweede huwelijk liep voor Ludovica niet over rozen.  Twee kinderen stierven voor ze een jaar oud waren.  Na zeven jaar huwelijk stierf op 20/11/1847 ook haar tweede man, 34 jaar oud.  Voortaan stond ze alleen in voor de opvoeding van vier kinderen: Rosalia Nimmegeers uit haar eerste huwelijk en drie kinderen Capiteyn.  Het oudste 6 jaar, het jongste amper 2 maanden oud.

Jacobus was in 1847 overleden zonder iets na te laten.  De erfenis die zijn drie kinderen vanwege hun Gentse tante Ilderique Capitaine ontvingen was dan ook een geschenk uit de hemel.  Samen ontvingen ze in april 1867 samen 3.499 frank 24.  Ze waren toen nog ongehuwd en zeer verstandig kochten ze op 16/04/1868 samen een “huis verdeeld in twee woningen, stalling en grond ” in de Rechtstraat te Eksaarde sectie A nr. 939b en 939c voor 1.210 frank. 6

 

Van het echtpaar Capiteyn – Van Peteghem zijn volgende kinderen bekend:

5.1) Capiteyn Joannes/Jan (°Eksaarde 23/06/1841, +Eksaarde 4/06/1926).  In de periode 1863 – 1867 was hij “werkman” en woonde afwisselend in Lochristi en Eksaarde.  Hij gebruikte zijn erfdeel van tante Ilderique om samen met zijn broer en zus op 16/04/1868 een kleine tweewoonst in de Rechtstraat te Eksaarde te kopen voor 1.210 frank.  Hij woonde toen in Zaffelare en was er een analfabete werkman.

Vervolgens verhuisde hij terug naar Eksaarde.  Moeder Ludovica woonde tot haar overlijden in 1884 bij hem in. Na haar overlijden verhuisde hij naar de Weehaagstraat te Eksaarde.

Hij huwde in Eksaarde op 4/05/1887 met Coletta Colle (°Eksaarde 9/01/1859, +Eksaarde 16/08/1898).  Hij was toen een 45-jarige landbouwarbeider, zij een 28-jarige dagloonster.  Naar aanleiding van het huwelijk werd een anderhalf jaar oud voorechtelijk kind gewettigd tot “Capiteyn”.

Als erfgenaam van zijn broer verwierf hij in 1890 de volledige eigendomstitel over het ondertussen bouwvallig geworden huis in de Rechtstraat in Eksaarde.  Op 18/08/1892 verkocht hij het aan plaatselijk bierbrouwer Jacobus Everaert voor slechts 400 frank. 7 8Joannes was toen “dienstknecht”, in 1898 was hij “landbouwwerkman”.

Na de dood van zijn echtgenote in 1898 werden de drie minderjarige dochters opgevangen door de kloosterzusters van Eksaarde die de verdere opvoeding van de kinderen op zich namen.  Hoe de opvang van de drie minderjarige zonen geregeld werd, is onbekend.  In 1908 woonde hij nog steeds in Eksaarde en was hij “vlasbewerker”.

Van het echtpaar Capitaine – Colle zijn volgende kinderen bekend.

5.1.1) Capiteyn (ex-Colle) Oscar Joseph (°Eksaarde 3/10/1885, +na 19/01/1921).  In 1905 nam hij in Eksaarde deel aan de verplichte militieloting.  Hij was echter aan effectieve legerdienst te ontsnappen.  Voor 1908 verhuisde hij naar Lokeren waar hij op 21/10/1908 huwde met Agusta Coleta De Bilde (°Eksaarde 24/05/1886, +na 3/1909).  Hij was toen wever, zij fabriekswerkster en zeven maanden zwanger.  Hoewel meerderjarig had ze haar ouders, dagloners in Lokeren, in juli 1908 via “eene eerbiedige akte” toestemming gevraagd om te huwen.  Toen de akte op 24 juli werd betekend was vader Petrus Jacobus afwezig.  Moeder Eulalie Colle had expliciet geweigerd om in te stemmen met de huwelijksplannen van haar dochter.  Het was blijkbaar niet tot een breuk gekomen want grootmoeder Colle was één van de getuigen toen de geboorte van het eerste kind van het echtpaar Capiteyn-De Bilde werd aangegeven bij de burgerlijke stand.  Grootvader De Bilde was dan weer getuige toen het overlijden van het kind werd aangegeven.  Zeker tot maart 1909 bleef het echtpaar Capiteyn-De Bilde in Lokeren wonen waar Oscar als wever de kost verdiende.  Voor 1920 verhuisde Oscar naar Gent, Machariusstraat 40 waar hij ingeschreven werd als dagloner.  Op 11/01/1921 verscheen hij voor de correctionele rechtbank, beticht van “te Gent of elders sedert min dan 3 jaar katoengaren bedrieglijk ontvreemd te hebben ten adeel van de firma Baertsoen en Buysse”. 9  Een spinnerij langs het Gentse stuk van de Dendermondsesteenweg.  Hij werd veroordeeld tot 7 maanden gevangenis en 100 frank boete.  Bijkomend diende hij 50 frank gerechtskosten te betalen of anders een extra maand gevangenis te verduren.  Oscar ging op 19/01/1921 tegen het vonnis in beroep, de afloop is onbekend.

Van het echtpaar Capiteyn-De Bilde is één kind bekend:

5.1.1.1) Capiteyn Alice Eulalie (°Lokeren 28/12/1908, +Lokeren 23/03/1909).

5.1.2) Capiteyn Polydoor Joseph (°Eksaarde 14/03/1888, +na 23/03/1911).  Hij verhuisde op 23/03/1911 van Lokeren naar Verviers, Rue de Ronse 16.

5.1.3) Capiteyn Maria Clementina (°Eksaarde 26/07/1890, +na 16/08/1898).

5.1.4) Capiteyn Eduardus Capiteyn (°Eksaarde 16/07/1892)

5.1.5) Capiteyn Clothilde Eulalie (°Eksaarde 28/12/1893, +na 1909).  Ze verhuisde op 1/07/1909 van Lokeren naar Ath, Rue du Spectacle nr. 1.

5.1.6) Capiteyn Hortence (°Eksaarde 16/03/1898, +na 16/08/1898).

 

5.2) Capiteyn Philomena (°Eksaarde 27/05/1842, +Eksaarde 7/05/1843).

5.3) Capiteyn Delphina (°Eksaarde 11/11/1843, +Eksaarde 28/09/1844).

5.4) Capiteyn Seraphinus (°Eksaarde 29/03/1845, +Eksaarde 29/01/1890).  In de periode 1863 – 1867 was hij “werkman” in Eksaarde.  Hij gebruikte zijn erfdeel van tante Ilderique om samen met zijn broer en zus op 16/04/1868 een kleine tweewoonst in de Rechtstraat te Eksaarde te kopen voor 1.210 frank.  Hij was toen “dienstknecht in Exaarde wonende” en analfabeet.  Vier jaar later (2/12/1872), nog steeds arbeider in Eksaarde, kocht hij voor 500 fr. het aandeel van zijn zus in dit huisje over. 10  Hij diende de volledige som te lenen en vestigde met toestemming van zijn broer een hypotheek op de woning.  Hij bleef ongehuwd en overleed in het rusthuis van Eksaarde.  Tien jaar eerder had hij op 5/11/1880 zijn testament opgemaakt waarbij zijn 2/3 aandeel in de woning in de Rechtstraat te Eksaarde werd toebedeeld aan zijn broer Joannes. 11

5.5) Capiteyn / Capitaine Eulalie Nathalie (°Eksaarde 23/02/1847, +na 1903).  In de periode 1863 – 1867 woonde ze bij haar moeder in Zaffelare.  Ze gebruikte haar erfdeel van tante Ilderique om samen met haar broers op 16/04/1868 een kleine tweewoonst in de Rechtstraat te Eksaarde te kopen voor 1.210 frank.  Ze was toen “werk vrouw in Saffelare wonende” en analfabeet.  Op 2/12/1872 verkocht ze haar aandeel in de woning aan haar oudere broer Seraphinus voor 500 fr.  Ze was toen dienstmeid te Lokeren. 12  Na omzwervingen via Turnhout, Sint-Amandsberg (januari – april 1873 woonde ze in bij haar oom Eugenius Capiteyn) kwam ze in Eeklo terecht.  Daar beviel ze in juli 1874 van een buitenechtelijk kind.  Vervolgens verhuisde ze naar Gent.

Ze huwde in Zaffelare op 19/08/1876 met landbouwer Bernard Stevens (°Eksaarde 7/09/1835, +na 3/09/1903).  Eulalie was toen arbeidster in Zaffelare, maar gedomicilieerd in Gent.  Naar aanleiding van het huwelijk werd de twee jaar eerder voorechtelijk geboren zoon gewettigd als Stevens.  Het echtpaar woonde aanvankelijk in de Rechtstraat te Eksaarde.

In 1878 was Eulalie “voddenleurster”.  Op 2/11/1878 ging ze haar waren verkopen aan August Vlaeminck, een 56-jarige winkelier te Lokeren.  Tegen hem beweerde ze dat één van haar andere afnemers, Petrus Joannes Lowie, een 28-jarige koopman te Lokeren, haar bedrogen had.  De man was volgens haar “een schelm en een dief”.  Van een afgesproken koopsom van 40 fr. zou ze maar 20 fr. hebben ontvangen, de rest had Lowie achtergehouden.  Maanden later hoorde Lowie van de aantijgingen en op 21/02/1878 diende hij bij de politiecommissaris van Lokeren klacht in tegen Eulalie. 13  Op 22/03/1879 kwam de zaak voor de vrederechter die de 8 maanden zwangere Eulalie, die de feiten ontkende, veroordeelde tot een boete van 10 frank of drie dagen gevangenis.  Op 3/11/1903 verhuisde het gezin naar Moerbeke, Kortedam 6.

Van het echtpaar Stevens-Capiteyn zijn tien kinderen bekend.  Zeven van hen overleden voor ze vijf jaar oud werden. 14

5.2.1) Stevens (ex-Capiteyn) Charles Louis (°Eeklo 26/07/1874, na 4/05/1894).  Woonde bij zijn ouders in de Rechtstraat tot 1891.  Op 19/02/1891 verhuisde hij naar Moerbeke, maar keerde op 4/05/1894 terug naar Eksaarde.

5.2.2) Stevens Petrus (°Eksaarde 23/03/1877, +Eksaarde 2/04/1877).

5.2.3) Stevens Augustinus (°Eksaarde 7/02/1878, +Eksaarde 26/01/1882).

5.2.4) Stevens Alphonse (°Eksaarde 23/04/1879, +Eksaarde 25/06/1883).

5.2.5) Stevens Marie (°Eksaarde 12/06/1881, +na 1903).  Op 20-jarige leeftijd beviel ze in Eksaarde van een buitenechtelijk kind.  Op 27/04/1903 verhuisde ze met het kind naar Moerbeke, Dam 123 huis 4.

5.2.5.1) Stevens Irma Stevens (°Eksaarde 9/12/1901, +na 27/04/1903).

5.2.6) Stevens Elodie Marie (°Eksaarde 23/07/1882, +na 11/06/1900).  Verhuisde in 1897 naar Bergendries in Lokeren.  Op 11/06/1900 verhuisde ze naar Antwerpen.

5.2.7) Stevens Mathilde (°Eksaarde 28/03/1886, +Eksaarde 8/03/1889).

5.2.8) Stevens Maria Coleta (°Eksaarde 11/09/1887, +Eksaarde 3/10/1889).

5.2.9) Stevens Rosalia (°Eksaarde 20/07/1888, +Eksaarde 23/07/1888), deel van een tweeling.

5.2.10) Stevens Angelus (°Eksaarde 20/07/1888, +Eksaarde 23/07/1888), deel van een tweeling.

 

6) CAPITEYN Alphonsius

Geboren: Zeveneken 11 november 1815.  Gedoopt: Zeveneken 11 november 1815, dooppeter: Eligius Heye, doopmeter: Justina Wagemans. Overleden: Lokeren op 9 juli 1866.

(zie verder)

Notes:

 1. RAG, Registratiekantoor Lokeren, aangifte nr. 284.
 2. RAG, Militieregister Oost-Vlaanderen nr. 203/39 militiekanton Lokeren 1832, nr. 108.
 3. RABW, modern gemeentearchief Lokeren, uitschrijvingen reeks JL899.
 4. Ze was een dochter van Joannes Van Peteghem en Pieternella Kindts.  Op 11/4./1837 in Desteldonk gehuwd met Petrus Nimmegeers (°Desteldonk 12/1/1813, +Namen 7/10/1839), een grenadier van het 2e bataljon 19e linieregiment.  Hij overleed in het militair ziekenhuis van Namen.  Zijn gezin woonde toen in Desteldonk.
 5. SALok, volkstelling Eksaarde 1846, blz. 35 boek 4.
 6. RAG, notariaat Bruno Van Haverbeke Eksaarde, minuten 1867, akten nrs. 33 en 45.
 7. RABW, registratiekantoor Lokeren, reeks 72, nr. 2.172, akte 45.
 8. Mogelijk werd dit huisje later café “Het Hoppeveld”.
 9. RAG, Rechtbank van Eerste Aanleg Gent correctionele zaken (R40) nr. 24, zitting 11/01/1921.
 10. RAG, notariaat Bruno Haverbeke Eksaarde, akte 2/12/1872
 11. RABW, registratiekantoor Lokeren, reeks 72, nr. 2.172, akte 45.
 12. RABW, notariaat Bruno Haverbeke Eksaarde, minuten 1872, akte 176.
 13. RABW, vredegerecht Lokeren (R281), nr. 177 strafdossiers 1879, proces dd. 22/03/1879.
 14. SALok, bevolkingsregisters Eksaarde 1870 tot 1900.