Links

Geraadpleegde archieven

————————————–

ARAB: algemeen rijksarchief Brussel
RAAnd: rijksarchief Anderlecht
RAA: rijksarchief Antwerpen
RAB: rijksarchief Brugge
RABW: rijksarchief Beveren-Waas
RAG: rijksarchief Gent
RAL: rijksarchief Leuven
RALi: rijksarchief Liège
RAM: rijksarchief Mons
PAWV: provinciaal archief West-Vlaanderen
SAA: stadsarchief Aalst
SAAnt: stadsarchief Antwerpen
SAB: stadsarchief Brussel
SAG: stadsarchief Gent
SAL: stadsarchief Leuven
SALok: stadsarchief Lokeren
SAM: stadsarchief Mechelen
SAT: stadsarchief Turnhout
GAB: gemeentearchief Balen
DSA: dienstencentrum Sint-Amandsberg
GSA: gemeentehuis Sint-Amandsberg 1
GO: gemeentehuis Oostakker 2
ABA: archief bisdom Antwerpen
KLM: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Archief adminstratie Registratie en Domeinen Gent 5
Archief Kadaster Gent
Archief Brandweer Gent
DdR: archief Domein de Renesse vzw, Malle
FZA: Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg, Duitsland
Documentatiecentrum Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
Familie archief Capiteyn 

Notes:

  1. Het archief dat zich op de zolder van het oude gemeentehuis bevond werd ondertussen overgebracht naar het Gentse stadsarchief.
  2. Het zeer beperkte archief dat zich op de zolder van het oude gemeentehuis bevond werd ondertussen overgebracht naar het Gentse stadsarchief.