Kinderen van het echtpaar Capitaine – Moreau

Van het echtpaar Capitaine – Moreau zijn tien kinderen bekend:

Uit zijn relatie met notarisdochter Maria Theresia Quarteer (°Schelle 2/02/1695, +Wilrijk 6/11/1770) is een buitenechtelijke dochter bekend:

– CARTEEL (= Quarteer) Anna Catharina Theresia.  Gedoopt: Schelle 8 oktober 1717, dooppeter: Joannes Petrus Carteel (= Quarteer), doopmeter: Anna Catharina Theresia Capitijns (= zus van Anthony Capitaine).  Overleden: na 6 juli 1738.

Toen ze negen jaar oud was huwde haar moeder in Schelle op 5/05/1726 met Joannes Henricus Bramei(e)r (+Wilrijk 27/02/1776), chirurgijn van de Sint-Bernardusabdij in buurparochie Hemiksem.  Negen maanden later werd een eerste halfzuster geboren.  Er zouden nog twee half

zussen en drie halfbroers volgen.

Op 5/07/1738 lieten haar moeder en stiefvader een gemeenschappelijk testament opmaken.[ref]RAA, archief Sint Pieter- en Paulkerk te Schelle 2, nr. 1 testament van Joannes Henricus Brameier en Maria Theresia Quarteer. dd. 6/07/1738.[/ref]  Moeder Maria Theresia Quarteer was toen “sichelyck naer den lichaeme”, maar net zoals haar echtgenoot “gezond van geest”.  De toen 20-jarige Anna Catharina kwam er bekaaid van af.  “Wat aangaat het kind dat de testatrice (= Maria Theresia)  jonge dochter zynde (= ongehuwd) heeft verwekt met d’heer Anthony Capiteyn, ende by de testatrice ’t haeren coste alleen opgebrocht ende gealimenteerd, zo van eete, drank, lynne ende wulle, verklaart de testatrice het zelve haar kind te excluderen” (= uitsluiten, onterven).  Ze zou enkel “eene somme van dertig guldens” ontvangen.

De reden voor het “excluderen” was “dat het zelve kind haar heeft tegen de testatrice van joncx af gerebelleerd ende quaelyck en onbehoorlijck en heeft gecomporteerd ende haar niet en heeft gehouden in rechtveerdigen handel, ten tijde als zy was inwonende bij de testatrice staande haar houwelyck met den testateur” (= chirurgijn Brameier).  Moeder en stiefvader hadden Anna Catharina “besorghd bij eerelycke ende Katholieke personen, plaats van als dienstmeid te dienen” maar steeds was ze na korte tijd “vertrokken en weg gegaan”.  Het was zelfs zo dat ze “alsnu van vier jaar en dag (dus als 16-jarige zich) heeft begeven in Holland zonder dat de testatrice is wetende in wat geloof  het zelve haar kind” sindsdien leefde.

Anna Catharina mocht dan al illegitiem geboren zijn, qua karakter was ze duidelijk een Capitaine.

Of de onterving ooit werd herroepen, of Anna Catharina in Holland bleef, of ze (opnieuw) in contact trad met haar moeder of andere familieleden, is onbekend.

 

1) CAPITEYN Arnoldus

Gedoopt: Leuven (parochie Sint-Pieter) 10 februari 1718, dooppeter: (grootvader) Arnoldus Capiteyn die werd vertegenwoordigd door schoonzoon Francois Louis Gressier. Doopmeter: (grootmoeder) Philippina Clara Reynbouts. Overleden: Eksaarde 24 september 1773.

Huwde in Oostende in juli 1745 met Marie Anna Willems (°Oostende ca 1725, +Zeveneken

6/04/1802). (zie verder)

 

2) CAPITAINE Thomas Josephus

Gedoopt: Brussel (parochie Sint-Katelijne) 19 februari 1720, dooppeter: (oom) Thomas Adreanus Moureau “Toparcha (= Heer) de Stalle”. Doopmeter: Anna Margaretha Lion, tweede echtgenote van grootvader Arnout Capitaine. Overleden: Meerhout 16 april 1755

Huwde in Baarle-Hertog op 29/10/1743 met Joanna Van Raeck (°Ravels, +Chaam, Noord-Brabant, Nederland 6/10/1777)  (zie verder)

 

3) CAPITEYN, voornaam onbekend

Geboren: ? op ? Overleden: Oostmalle 8 oktober 1724

Dit kind is een probleemgeval en heeft mogelijk nooit bestaan. De pastoor van Oostmalle noteerde dat een voornaamloos kind Capitaine dat op 8/10/1724 overleed, toen 5 jaar oud was, wat zou inhouden dat het werd geboren in de periode januari – april 1719.  Dit kan niet kloppen want er is een rekwest van Anthony Capitaine aan de Raad van Brabant van april 1720 waarin hij schrijft dat hij twee kinderen te voeden heeft. Ook grootmoeder Reynbouts en advocaat De Witte vermelden in hun advies op het rekwest dat er twee kinderen ten laste zijn.[ref]RAAnd, Raad van Brabant secretariaten, nr. 2.661, liassen gezegelde brieven Tombelle 1720.[/ref] Deze twee kinderen zijn zonder twijfel de zonen Arnoldus en Thomas Josephus. Mogelijk heeft de pastoor zich dus vergist en was het kind geen 5 maar 3 jaar oud.[ref]De pastoor van Oostmalle heeft zich ook bij andere overlijdens in de leeftijd vergist. Zo overleed grootvader Arnout Capitaine volgens de pastoor op 90-jarige leeftijd, terwijl hij in werkelijkheid 77 jaar was.[/ref] Dit kind zou dan kunnen gelijkgesteld worden met de Philippina Francisca Capityn die hierna volgt.

 

4) CAPTYN Philippina Francisca

Geboren: Brussel 13 oktober 1721. Gedoopt: Brussel (parochie Sint-Katelijne) 14 oktober 1721, dooppeter: (oom) Franciscus Cornelius Moreau. Doopmeter: (tante) Philippina Francisca Moreau. Overleden: waarschijnlijk Oostmalle 8 oktober 1724. Mogelijk kan ze gelijkgesteld worden met kind nr. 3.

 

5) CAPITEYN Joannes Wilhelmus

Gedoopt: Oostmalle 15 september 1725, dooppeter: Anthonius Van Hasselt namens “domini de Oostmalle, Francisci Hyacinthi comitis (= graaf) de Renesse”. Doopmeter: Ida Strickers namens “Maria Alexandrina comitissa (=gravin) de Renesse et canonissa de Wertghen”. Overleden: Oostmalle 4 mei 1727 “in castro”.

 

6) CAPITEYN Joanna Catharina

Gedoopt: Oostmalle 18 december 1727, dooppeter: Simon Zegers (de tuinman op het kasteel van Renesse te Oostmalle) namens Joannis Baptiste Merten Aerdts. Doopmeter: Anna Catharina Havermans. Overleden: Oostmalle 1 januari 1728.

 

7) CAPITAINE Maria Elisabeth

Gedoopt: Oostmalle 21 mei 1729, dooppeter: Petrus Joannes Vander Maelen, doopmeter Elisabetha Van Candries. Overleden: ? na 1746

 

8) CAPITAINE Carolus

Gedoopt: Balen 9 april 1731, dooppeter: Andreas Meeus, een garde bij de douane. Doopmeter: Maria Theresia Mathei (de echtgenote van Laurentius Verachten).  Overleden: ? na 1753

Hij zou in december 1753 ingewoond hebben bij een zekere Van Doren op de Brusselse “oude

mert” en staat genoteerd als “Carolus Capitijn, timmerman”.[ref]SAB, oud archief Brussel, nr. 377 Revue des cartiers 1751-1756, wijk 13 huis 224.[/ref] Mogelijk is hij de Carolus Capitaine die in Mechelen (parochie Sint-Rombauts) op 26 april 1756 huwde met Maria Barbara Vander Piet. Huwelijksgetuigen waren “Jacobo Arreo” en Joanne Francisco Mil.

 

9) CAPITAINE Juliana Theresia Josepha[ref]SAB, Volkstelling Brussel 1795, boek sectie 3 A en B nr. 1240 rue du Notre Dame de Sommeil[/ref]

Gedoopt: Turnhout 4 september 1733, dooppeter: (oom) Josephus Van Engelen namens Jan Baptist Casteleins. Doopmeter: Maria Juliana De Lande. Overleden: Brussel 21 frimiaire jaar XII (= 13/12/1803) in het klein hospice (= hôpital Saint-Jean, rue du Marais). Ze bleef ongehuwd. In 1795 woonde ze in Brussel “rue du Notre Dame de Sommeil” (= voorheen “Rue du jardin des Chartreux”) . Een woning die ze deelde met haar zus Catharina Francisca en haar schoonbroer Adrien Van Leefdael. Ze stond er ingeschreven als “bleekster”, “wasvrouw”.

 

10) CAPITAINE Catharina Francisca

Gedoopt: Balen 19 april 1737, dooppeter: Guilhelmus Meulders namens Ludovici Libreghts doopmeter: Catharina De Vos . Overleden: Brussel 3 juni 1811.

Huwde in Brussel (parochie Sint-Katelijne) op 11 september 1763 met Adrien Van Leefdael (soms “Van Lofdal”) (°Brussel parochie Sint-Gorik 6/08/1739, +Brussel 4/08/1802). Huwelijksgetuigen waren (schoon)-vader Anthony Capitaine en Joannes Baptiste De Smet.

Het gezin woonde in 1795 in Brussel “rue du Notre Dame de Sommeil”.[ref]SAB, Volkstelling Brussel 1795, boek sectie 3 A en B nr. 1240 rue du Notre Dame de Sommeil.[/ref]  Adrien was toen “tisserand”. Het echtpaar deelde in 1795 het huis met twee kinderen: Marie Van Leefdael (°1774) “repasseuse” en een naamloos kind jonger dan 12 jaar.

Adrien overleed in 1802 in het “hospice civil”. Zijn weduwe hertrouwde niet. Toen ze in 1811 overleed woonde Catharina Francisca in de “rue des Chartreux” en was ze kantwerkster.

 

Van het echtpaar Van Leefdael – Capitaine zijn zes kinderen bekend:

10.1) Van Leefdael Antonius Josephus

(°Brussel Sint-Katelijne 17/07/1764. Dooppeter: grootvader Livinus Antonius Capitaine, doopmeter Philippina Stockravens. + Brussel Sint-Katelijne 17/01/1767)

10.2) Van Leefdael Adreanus

(°Brussel Sint-Katelijne 1/09/1766), dooppeter: Adrianus Philippot, doopmeter: Maria Josepha Pieré (= tweede echtgenote van grootvader Livinus Anthony Capitaine). Een Adriaan Van Leefdael was minimal van 1805 tot 1827 schoenmaker in Brussel, Trapstraat / Rue de l’escalier. Of dit de zoon is van het echtpaar Van Leefdael-Capitaine ?

10.3) Van Leefdael Petronella

(°Brussel Sint-Katelijne 14/11/1768, dooppeter: Philippus Tielemans, doopmeter: Petronilla Bonneels. +Brussel Sint-Katelijne 23/08/1780) Hij zal op 11/09/1774 huwen met Joanna Catharina Capitaine

10.4) Van Leefdael Theresia Fransisca

(°Brussel Sint-Katelijne 16/07/1771, dooppeter Joannes Frans Van den Bosch, doopmeter: (tante) Theresia Francisca Capitain.

10.5) Van Leefdael Maria Josepha

(°Brussel Sint-Katelijne 15/05/1774, dooppeter: Joannes Baptista “Sterckijn” (= Serkeyn). Hij zal op 11/09/1774 huwen met Joanna Catharina Capitaine. Doopmeter: Maria Josepha “Grimjae” (misschien te lezen als Grimmeau en dus familie?) +Brussel Sint-Katelijne 5/06/1774).

Ze huwde in Brussel Sint-Katelijne op 2/02/1791 met Carolus Sloor (°Brussel Sint-Katelijne 19/10/1763, +na 1801). Vader of broer Adriaen Van Leefdael was een van de huwelijksgetuigen. In 1801 woonde het gezin in Brussel “de Finquette 962” en was Charles loodgieter. In 1796 woonden ze in Brussel “rue du Notre Dame de Sommeil, allé des Rossignols” en was Charles “étainier” (= tingieter).

Van het echtpaar Sloor – Van Leefdael zijn volgende kinderen bekend:

10.5.1) Sloor Anna (°Brussel Sint-Katelijne 13/03/1793)

10.5.2) Sloor Jeanne (°Brussel 12/10/1796)

10.5.3) Sloor Stephanus / Etienne (°Brussel ca 1799, +Brussel 23/03/1801)

10.6) Van Leefdael Guihelmus Joseph

(°Brussel Sint-Katelijne 19/12/1778, dooppeter: Guihelmus Josephus Van Dyck. Doopmeter: Maria Josepha Vanden Borre +Brussel Sint-Katelijne 3/05/1780).